Vacature Bestuur Citroën Contact

Er is een vacature in het bestuur van Citroën Contact.

VOORWAARDEN
Kandidaten dienen lid te zijn van één van de bij Citroën Contact aangesloten clubs en er bij voorkeur ook actief in (geweest) zijn. Eenmaal lid van het bestuur van Citroën Contact zit men daar op persoonlijke titel en dient men alle Citroën clubs en organisaties.

WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden van Citroën Contact zijn niet egaal verdeeld over het jaar en kennen een piek rondom CitroMobile en de twee halfjaarlijkse vergaderingen met alle clubs en organisaties. Daarnaast vergaderen we circa 6 keer per jaar op een voor ons centraal gelegen locatie. Naast deze activiteiten zal de tijdsinvestering gemiddeld uitkomen op enkele uren per week, één en ander afhankelijk van rol in het bestuur en enthousiasme waarmee klussen omarmd worden.

We zoeken mensen met enthousiasme voor en kennis over de Citroën wereld in Nederland en eventueel ook daar buiten, mensen die accuraat en systematisch kunnen werken en gewend zijn aan veel per e-mail afhandelen. Op dit moment zoeken we onder meer naar kandidaten met enthousiasme en vaardigheden voor een rol als lijstenbeheerder: het (digitaal in Excel) beheren van de lijsten met besturen, contactpersonen, commissies, evenementen van de clubs en organisaties en het distribueren van deze gegevens op vaste momenten en wanneer daar vraag naar of aanleiding toe is. De definitieve taakverdeling over de bestuursleden zal plaatsvinden als we in de nieuwe samenstelling zijn

AANMELDEN
Aanmelden kan per email naar bestuur@citroencontact.nl. Met de kandidaten zullen daarna gesprekken worden gevoerd.