Vacature Bestuur Citroën Contact

Er is een vacature in het bestuur van Citroën Contact.

VOORWAARDEN
Kandidaten dienen lid te zijn van één van de bij Citroën Contact aangesloten clubs en er bij voorkeur ook actief in (geweest) zijn. Eenmaal lid van het bestuur van Citroën Contact zit men daar op persoonlijke titel en dient men alle Citroën clubs en organisaties.

WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden van Citroën Contact zijn niet egaal verdeeld over het jaar en kennen een piek rondom CitroMobile en de twee halfjaarlijkse vergaderingen met alle clubs en organisaties. Daarnaast vergaderen we circa 6 keer per jaar op een voor ons centraal gelegen locatie. Naast deze activiteiten zal de tijdsinvestering gemiddeld uitkomen op enkele uren per week, één en ander afhankelijk van rol in het bestuur en enthousiasme waarmee klussen omarmd worden.

We zoeken mensen met enthousiasme voor en kennis over de Citroën wereld in Nederland en eventueel ook daar buiten, mensen die accuraat en systematisch kunnen werken en gewend zijn aan veel per e-mail afhandelen. Op dit moment zoeken we onder meer naar kandidaten met enthousiasme en vaardigheden voor een rol als lijstenbeheerder: het (digitaal in Excel) beheren van de lijsten met besturen, contactpersonen, commissies, evenementen van de clubs en organisaties en het distribueren van deze gegevens op vaste momenten en wanneer daar vraag naar of aanleiding toe is. De definitieve taakverdeling over de bestuursleden zal plaatsvinden als we in de nieuwe samenstelling zijn

AANMELDEN
Aanmelden kan per email naar bestuur@citroencontact.nl. Met de kandidaten zullen daarna gesprekken worden gevoerd.

 

Aanmelden Europees Cultureel Erfgoedjaar

2018 is door de Europese Unie uitgeroepen tot Europees Cultureel Erfgoedjaar. De FEHAC heeft samen met MCN (Mobiele Collectie Nederland) bij het ministerie van OCW succesvol gepleit  dat ook evenementen van het mobiele erfgoed mee kunnen doen. Dit betekent dat door clubs georganiseerde evenementen kunnen meedoen. Daarvoor staat een formulier (klik hier voor het formulier) op de FEHAC website, waarmee u uw evenement kunt aanmelden. De FEHAC speelt de aanmelding door naar OCW en zij zetten uw evenement op de landelijke kalender. Als u zich heeft aangemeld, mag u het officiële erfgoed 2018 logo in uw communicatie gebruiken.

Waarom aanmelden
De FEHAC verwacht niet dat aanmelding van evenementen op de OCW-kalender ineens heel veel meer bezoekers zal opleveren. Het belangrijkste effect van deze actie is om de erfgoedwereld te laten zien hoe omvangrijk het mobiel erfgoed is en hoeveel we bijdragen aan het openstellen van erfgoed. En dat helpt weer in de lobby voor het behoud van mobiel erfgoed.    

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

In het kader van deze nieuwe wetgeving heeft Citroën Contact een Privacy Statement opgesteld, dat op deze website te vinden is onder “Home”.

Bestuur Citroën Contact

Na 6 jaar is Michel Coenen gestopt als voorzitter van Citroën Contact. Hij is in die periode zeer actief geweest en we bedanken hem voor zijn grote bijdrage!

Gelukkig hebben we twee nieuwe bestuursleden gevonden in Peter van Lint en Herman Sluiter. Peter rijdt al vele jaren in verschillende Citroëns en is actief geweest in zowel de Citroën CX Club Nederland als de Citroën Club XM Nederland. Herman is al heel lang actief in Traction Avant Nederland en was een van de oprichters van Amicale Citroën Internationale.

Per juni 2017 is de bestuurssamenstelling van Citroën Contact als volgt:
Voorzitter:
                      Pieter Vogel
Secretaris:
                      Peter van Lint
Penningmeester:
           Willem Klein Lankhorst
Lijstenbeheerder:
          Mischa Bart
Algemeen Bestuurslid:
Ger van ’t Hoofd
Algemeen Bestuurslid:
Herman Sluiter

Franse Autodag 2017

Vanuit de Citroën Contact werkgroep Jongeren & Oldtimers hadden de 2CV Club Nederland en de CX Club Nederland een stand op de Franse Autodag. Deze vond plaats op zondag 6 augustus in Culemborg.  Er viel te genieten van honderden Franse auto’s in elke denkbare stijl.
De clubs hadden een gezellige stand met een aantal fraaie klassieke Citroëns. Deze trok de nodige aandacht van enkele jonge bezoekers, maar vooral ook van de wat oudere bezoekers. 

 

 

Opvragen fabrieksgegevens

Vorig jaar februari werd aangekondigd dat het tijdelijk niet mogelijk was om bij het Citroën Conservatoire een Attestation op te vragen.
Nu is wel weer mogelijk om een officiële verklaring van Citroën met de fabrieksgegevens van uw auto op te vragen, zie recent bericht op de website van Citroexpert.

Jongeren en Oldtimers

Op de clubsvergadering van Citroën Contact op 12 november in Amsterdam stond het onderwerp Jongeren en Oldtimers op de agenda. Hier de link naar de presentatie.

Er is besloten een werkgroep op te richten om hier verder mee aan de slag te gaan. Indien een club zich bij deze werkgroep wil aansluiten, neem dan contact op via het contactformulier.

DS-krijt